Оновлено
2012-02-27
14:35

Лявинець Олександр Семенович

Час завідування: з 2002

Лявинець Олександр Семенович

Лявинець Олександр Семенович народився 15 вересня 1956 року в м. Свалява Закарпатської області. Ще у шкільні роки цікавиться хімією, і цей фах обирає на все життя. У 1973 році стає студентом хімічного факультету Чернівецького, на той час, державного університету. Спеціалізацію проходив спочатку на кафедрі нафтохімічного синтезу, а потім після реорганізації кафедр хімічного факультету на кафедрі органічної хімії, в науково-дослідній лабораторії нафтохімсинтезу. Після закінчення університету в 1978 р. вступає до аспірантури при кафедрі органічної хімії ЧДУ до професора К.О.Червінського. Після закінчення аспірантури у 1982 р. захищає кандидатську дисертацію на тему „Пероксиди окиснення н-парафінів. Склад і роль у ланцюговому процесі”.

З 1981 по 1985 рік працює спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником проблемної науково-дослідної лабораторії „Термодинаміка незворотніх процесів у хімії”. У 1985 р. обраний на посаду асистента кафедри фізичної хімії, а з 1989 р. працює доцентом цієї ж кафедри. Читає курси „Фізична та колоїдна хімія”, „Хімічна технологія”, „Кінетика органічних реакцій”, „Фармацевтична хімія”, „Основи охорони праці” „Охорона праці в галузі”, ряд екологічих дисциплін. Проводить лабораторні та практичні заняття, керує виконанням курсових, дипломних та магістерських робіт. Поряд з викладацькою роботою інтенсивно займається науковою діяльністю і в 2002 р. захищає докторську дисертацію на тему „Гомолітичні і гетеролітичні реакції органічних пероксидів у надосновних середовищах і в умовах гетерогенного каталізу”. Під його керівництвом захищена одна кандидатська дисертація (Чобан А.Ф.), підготовлена до захисту ще одна. Керує науковою роботою аспірантів.

З вересня 2002 р. обійняв посаду завідувача кафедри органічної та фармацевтичної хімії. У червні 2004 р. присвоєно вчене звання „професор”. Наприкінці серпня 2004 р. обраний деканом хімічного факультету.

У жовтні 2006 року Лявинця О.С. призначено членом експертної ради з хімії ВАК України.

В науковому доробку професора Лявинця О.С. понад 130 наукових і науково-методичних праць. Область наукових інтересів – рідиннофазне окиснення нерозгалужених парафінових вуглеводнів, радикальні та іонні реакції органічних пероксидів, розробка нових антиоксидантних систем.

Лявинець О.С. активний учасник багатьох наукових конференцій. Виступав з доповідями на IV Міжнародному симпозіумі з гомогенного каталізу (Ленінград, 1984 р.), VII, IX Всесоюзних конференціях з хімії органічних пероксидів (Ленінград, 1985 р.; Горький, 1990 р.), X Міжнародній конференції з хімії органічних і елементоорганічних пероксидів (Москва, 1998 р.), VI Всесоюзній конференції з окиснення органічних сполук у рідкій фазі (Львів, 1986 р.), II Міжнародній конференції “Кінетика радикальних рідкофазних реакцій” (Казань, 1995 р.), XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Українських конференціях з органічної хімії (Тернопіль, 1992 р.; Харків, 1995 р.; Дніпропетровськ, 1998 р.; Львів 2001р.; Одеса 2004 р.), Всесоюзних нарадах “Кінетика радикальних реакцій у рідкій фазі” (Горький, 1987 р.) та з нуклеофільних реакцій (Донецьк, 1991 р.), VII Нафтохімічному симпозіумі (Київ, 1990 р.), науковій конференції “Проблеми органічного синтезу” (Львів, 1994 р.), наукових конференціях „Домбровські хімічні читання” (Черкаси 2003 р., Чернівці 2005 р.).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster»ЄЦ±№@Нкж­ьPchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.